ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

INFORM 2021

Ως επίσημα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της WATERS Corp.
ευχαρίστως σας ενημερώνουμε για το διαδικτυακό συνέδριο των
χρηστών πληροφορικής WATERS με τίτλο
INFORM 2021 που διεξάγεται στις 6-7 Οκτωβρίου 2021.

Το INFORM 2021 αποτελεί την ετήσια συγκέντρωση των
πελατών/χρηστών λογισμικών Waters (Empower, κλπ.)
στην Ευρώπη, με εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα.
Για αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε το link:

INFORM 2021

Μεγιστοποιήστε την αξία του Λογισμικού σας WATERS!

Newsletter

Sign up to Hellamco's Mailing List and check out our latest news.
HELLAMCO S.A. will process your personal data only for communication and updating purposes, will not distribute them on to third parties and will keep them in the database for 30 days. For more information regarding the processing of personal data and rights, please visit our relative privacy policy.