Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διασφάλιση Ποιότητας

H Hellamco είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με: ISO 9001:2015 και  ISO 17025 του εργαστηρίου Μετρολογίας (Ελέγχων & Διακριβώσεων) της εταιρείας μας. Πέραν του βασικού Συστήματος Ποιότητας (ISO 9001), η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιημένο εργαστήριο Μετρολογίας, καλύπτοντας κάθε σχετική ανάγκη.  Ειδικά για τους ζυγούς, διαθέτουμε και πιστοποίηση για 2nd Stage Verification, από Γερμανικό Οίκο Πιστοποίησης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, EN 45501, HACCP/ISO 22000, ISO 17025, GLP,GMP, κλπ. Ειδικότερα, παρέχονται υπηρεσίες δοκιμών /διακριβώσεων για:

 • Ζυγούς & Ζυγιστικά Συστήματα
 • Φωτόμετρα & Φασματοφωτόμετρα
 • Όργανα Μέτρησης Όγκου
 • Αέρια & Υγρή Χρωματογραφία
 • Θερμόμετρα, Καταγραφικά Θερμοκρασίας/Υγρασίας
 • Κλίβανους, Φούρνους
 • Πυκνόμετρα
 • Όργανα Μέτρησης Βιοφωταύγειας
 • Θαλάμους Σταθερών συνθηκών
 • Μετρητές Σωματιδίων  
 • Διαθλασίμετρα, Πολωσίμετρα, κλπ.

Πιστοποίηση για 2nd Stage Verification Ειδικά για τους ζυγούς, διαθέτουμε και, από Γερμανικό Οίκο Πιστοποίησης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, EN 45501, HACCP/ISO 22000, ISO 17025, GLP, GMP, κλπ. και το εγχειρίδιο διασφάλισης ποιότητας και συγκεκριμένες διαδικασίες της Hellamco A.E είναι στην διάθεση σας σε μια επίσκεψη από τα γραφεία μας.

Στόχος μας είναι η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής αξιοπιστίας αποτελεσμάτων, η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού, καθώς και η εξοικονόμηση κόστους για το εργαστήριο σας.

Πληροφορίες Διαδικασίας Χειρισμού Παραπόνων Πελατών Εργαστηρίου Μετρολογίας

ISO9001

ISO9001

ISO13485 

ISO13485

 ISO17025

ISO17025

 ΦΕΚ 1348/04

ΦΕΚ 1348/045

Newsletter

Εγγραφείτε στην Mailing List της Hellamco και ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της.
Η HELLAMCO A.E. θα επεξεργασθεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το σκοπό της επικοινωνίας και ενημέρωσής σας, δε θα τα διαβιβάσει σε τρίτους και θα τα διατηρήσει στη βάση δεδομένων της για 30 ημέρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου