Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σημεία Σταθμοί

 

Παρελθόν

Η HELLAMCO ξεκίνησε το 1984 με ορισμένες βασικές αναλυτικές τεχνικές, π.χ. αέριο (GC) & υγρή χρωματογραφία (HPLC), επιτραπέζια φασματομετρία μάζας, φασματοφωτομετρία ορατού-υπεριώδους (UV-Vis), κλπ., ενώ εισήγαγε στην Ελληνική αγορά πολλές πρωτοποριακές για την εποχή τους τεχνικές, π.χ. Protein Synthesis & Sequencing, DNA synthesis & sequencing, High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC), κοκκομετρική ανάλυση με ακτίνες laser, τριχοειδή ηλεκτροφόρηση (CE), κλπ., κλπ.

Παρόν

Ο αριθμός των αναλυτικών μεθοδολογιών που έχουμε εμπλακεί διαχρονικά, έχει επεκταθεί σημαντικά τόσο σε συγγενείς μεθόδους προς τις ανωτέρω (π.χ. Therman Analysis, DSC/TGA, ICP-MS, MS-MS, MALDI, TOF, Q-TOF, IR-MS), όσο και σε εντελώς νέες (π.χ. Bioanalyser, Scan Arrays, Φασματοσκοπία RAMAN, Μετρήσεις On-line, φορητοί μετρητές διαφόρων παραμέτρων & μεγεθών, κλπ.) ειδικά συστήματα εκχύλισης βοτάνων με Αλκοόλη ή CO2, SFC/SFE, κλπ.

Μέλλον

Στο μέλλον προβλέπεται ότι οι συνδυασμένες τεχνικές γνωστών σήμερα αναλυτικών μεθοδολογιών, αλλά και ειδικές τεχνολογίες στην επιστήμη των υλικών, την νανοτεχνολογία, ως και οι τεχνικές για την κάλυψη αναγκών επεξεργασίας φυσικών προϊόντων και Αγροτεχνολογίας, θα περιλαμβάνονται στα πεδία υψηλού ενδιαφέροντος & ανάπτυξης.

Επιστροφή στην Εταιρία

Newsletter

Εγγραφείτε στην Mailing List της Hellamco και ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της.
Η HELLAMCO A.E. θα επεξεργασθεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το σκοπό της επικοινωνίας και ενημέρωσής σας, δε θα τα διαβιβάσει σε τρίτους και θα τα διατηρήσει στη βάση δεδομένων της για 30 ημέρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου