Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εταιρικό Προφίλ

Στόχος μας είναι η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής αξιοπιστίας αποτελεσμάτων, η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού, καθώς και η εξοικονόμηση κόστους για το εργαστήριο σας.

Ίδρυση

Με έμβλημα την ποιότητα και την υψηλή τεχνολογία, η HELLAMCO A.E πρωτοστατεί στο χώρο του Επιστημονικού Εξοπλισμού Εργαστηρίων, από την ίδρυση της το 1984, έχοντας σαν βασική δραστηριότητα, αλλά και σαν ισχυρό κίνητρο, την ολοκληρωμένη και έγκυρη παροχή άρτιων τεχνοοικονομικών προτάσεων επιστημονικού εξοπλισμού σε όλη την Ελλάδα. Οι προτεινόμενες λύσεις μπορεί να αφορούν από ένα πεχάμετρο και να φθάνουν μέχρι την μελέτη & την προμήθεια ολόκληρου του εξοπλισμού ενός εργαστηρίου ή και εργαστηρίων, με το «κλειδί στο χέρι» (Turn-Key Solution).

Από το 1997 διαθέτουμε πλήρες γραφείο στη Θεσσαλονίκη, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της Β. Ελλάδος, τόσο σε πωλήσεις, όσο και σε Τεχνική & Επιστημονική Υποστήριξη.

Η φιλοσοφία μας

έχει σαν πυρήνα την ποιότητα, την οποία πάντοτε φροντίζουμε να εξασφαλίζουμε για τους πελάτες μας. Οι πλήρεις λύσεις εξοπλισμού που παρέχουμε, συνοδεύονται από την αξιοπιστία του έμπειρου προσωπικού της Hellamco. Μελετούμε τις ανάγκες σας, εγκαθιστούμε τα μηχανήματα στο χώρο, παρέχουμε πιστοποίηση και συντήρηση. Στο πνεύμα της εταιρείας, στις αποκλειστικές συνεργασίες με διεθνώς αναγνωρισμένους κατασκευαστές και, πάνω από όλα, στην πολύτιμη υποστήριξη των πελατών μας, οφείλουμε την κορυφαία θέση που διατηρούμε και την διεθνή αναγνώριση που έχουμε κατακτήσει. Θέτουμε την τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου. Η εμπεριστατωμένη τεχνογνωσία των ειδικών μας συνεργατών, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μεθόδων χημικής και βιοχημικής ανάλυσης και προκύπτει από την δέσμευσή μας, να ικανοποιούμε τις αυξανόμενες ανάγκες των εργαστηρίων – πελατών μας.

Όραμα μας

είναι να βελτιώνουμε συνεχώς όλα τα σημεία της λειτουργίας μας που απαιτούνται, με την βοήθεια & τις υποδείξεις των πελατών μας, ώστε να είμαστε το δυνατόν η καλύτερη εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα.  Αυτό βεβαία απαιτεί την συνεργασία & συνέργεια όλων των εμπλεκομένων, όπως:  Πελάτες-εταιρεία, προμηθευτές-εταιρεία, προσωπικό εταιρείας-δ/νση εταιρείας, κλπ., κλπ., κάτι που εκφράζει και το σήμα μας στο σχετικό λογότυπο, που απεικονίζει δύο ισοβαρή, αλληλένδετα & συνεργαζόμενα μέρη.

Καινοτομίες

Νέος Επαγγελματικός Ορίζοντας Χημικών & Χημικών Μηχανικών.

Είμαστε υπερήφανοι διότι, από το 1991 η εταιρεία μας δημιούργησε ένα νέο επαγγελματικό πεδίο για τους Χημικούς και Χημικούς Μηχανικούς στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, έγινε τότε η πρώτη πρόσληψη Χημικού για την υποστήριξη αναλυτικών οργάνων, κυρίως Επιστημονική αλλά και Τεχνική.  Στα βασικά καθήκοντά του περιλαμβάνονταν η εγκατάσταση του οργάνου, η παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία, η ουσιαστική εκπαίδευση των χειριστών, η ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων, η βαθμονόμηση του οργάνου (Calibration), η επαλήθευση επίδοσης (PerformanceVerification), κλπ.

Από το 1984, η εταιρεία μας πρωτοπορεί στην Ελλάδα, αφού διέθεσε πρώτη πληθώρα νέων καινοτόμων επιστημονικών οργάνων.  Η πρωτοπορία αυτή της εξασφαλίζει προβάδισμα εμπειρίας και καταξίωσης στην αντίστοιχη μεθοδολογία.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από τα όργανα που εγκαταστήσαμε πρώτοι στη χώρα μας:

 • Επιτραπέζιο Σύστημα Αεριοχρωματογραφίας-Φασματογραφίας Μάζας (GC/MSD).

 • Αέρια Χρωματογραφία-Φασματομετρία Μάζας Τριπλού Τετραπόλου (GC/MS-MS).

 • Ολοκληρωμένο Συγκρότημα Χρωματογραφίας Λεπτής Στοιβάδος Υψηλής Απόδοσης (HP-TLC).

 • Σύστημα HPLC με Ανιχνευτή Διάταξης Διόδων (DiodeArrayDetector).

 • Σύστημα HPLC για στήλες μικρής διαμέτρου (NarrowBoreHPLC).

 • Φασματοφωτόμετρο Διάταξης Διόδων (DiodeArraySpectrophotometer).

 • Φορητό Σύστημα Μέτρησης Χλωροφύλλης στο νερό.

 • Σύστημα Αυτοραδιογραφίας χωρίς φιλμ (Phosphorimager).

 • Μονάδες Αυτόματης Σύνθεσης και Προσδιορισμού Αλληλουχίας DNA & Πρωτεϊνών (Synthesizers & Sequencers).

 • Σύστημα Ιοντικής Χρωματογραφίας (IonChromatography).

 • Φορητό Σύστημα Μέτρησης Φωτοσύνθεσης.

 • Φορητό Σύστημα Φασματο-Ραδιομετρίας.

 • Συνδυασμένο Συγκρότημα Φασματοφωτομέτρου FT-IR με Αέριο & Υγρό Χρωματογράφο (FT-IR/GC/LC).

 • Συσκευή Μέτρησης Δυναμικού Ζήτα (ZetaPotential).

 • Σύστημα Τριχοειδούς Ηλεκτροφόρησης (CapillaryElectrophoresis).

 • Επιτραπέζιο Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας-Φασματοσκοπίας Μάζας ΑΡΙ & APCIN (LC/MSD).

 • Συγκρότημα Επαγωγικού Πλάσματος-Φασματογραφίας Μάζας (ICP/MS).

 • Σύστημα Κοκκομετρίας με ακτίνες LaserON-LINE, κλπ.

 • Φασματόμετρο Μάζας Ισοτοπικής Αναλογίας (IR/MS) συνεχούς ροής.

 • Μικροσκόπιο Σάρωσης Ακίδος (AFM/STM).

 • Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Μεταβλητού Κενού (VPSEM).

 • Σύστημα Επιταχυνόμενης Εκχύλισης (ASE).

κ.α.

Newsletter

Εγγραφείτε στην Mailing List της Hellamco και ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της.
Η HELLAMCO A.E. θα επεξεργασθεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το σκοπό της επικοινωνίας και ενημέρωσής σας, δε θα τα διαβιβάσει σε τρίτους και θα τα διατηρήσει στη βάση δεδομένων της για 30 ημέρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου