Προϊόντα

Σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές

Υψηλή τεχνολογία, πλήρης επιστημονικός εξοπλισμός, ευρεία γκάμα αναλυτικών τεχνικών στη διάθεση των εργαστηρίων.

Η εταιρεία μας καλύπτει σταθερά, σειρά σύγχρονων αναλυτικών τεχνικών & μεθόδων, καθώς και πλήρη εργαστηριακό εξοπλισμό λήψης, επεξεργασίας & διατήρησης δειγμάτων. Αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένες μόνο από τις αναλύσεις που καλύπτουμε:

 • Χρωματογραφική Ανάλυση
 • (GC, HPLC, UPLC, HPTLC, CE, κλπ.).
 • Φασματομετρία Μάζας
 • (MS, MS-MS, TOF-MS, Q-TOF, IonTrap, κλπ.).
 • Συνδυασμένες Αναλυτικές Τεχνικές
 • (GC–MS, LC–MS, GC-TOF/MS, κλπ.).
 • Στοιχειακή Ανάλυση
 • (ICP, XRF, MicroXRF, κλπ.).
 • Κοκκομετρική Ανάλυση
 • (Laser Diffraction Particle Size Analysis).
 • Περιθλασιμετρία Ακτίνων Χ
 • (XRD).
 • Θερμική Ανάλυση
 • (DSC, TGA/SDTA, TMA, DMA).
 • Φασματομετρία Στροφικού Διχρωϊσμού
 • (Circular Dichroism-CD)
 • Φασμαφωτομετρική Ανάλυση
 • (UV – Vis, FT – NIR, Φθορισμομετρία).
 • Μέτρηση Δυναμικού Ζ
 • Ρεολογία
 • Μέτρηση Ειδικής Επιφάνειας (ΒΕΤ Specific Surface Area Analysis).
 • Ποροσιμετρία Αερίου
 • Ποροσιμετρία Υδραργύρου
 • Θερμιδομετρία
 • Διαθλασιμετρία
 • Πολωσιμετρία
 • Πυκνομετρία
 • Αναλυτές Τροφίμων & Ποτών
 • (Kjeldahl, Soxhlet, Κυτταρίνης, Υγρασίας, ΜύλοιΆλεσης, Stomachers, Μπύρας, Ζωοτροφών, Σπόρων, Νερού, κλπ.).
 • Ειδικοί Αναλυτές
 • (Αυτόματης Ανάλυσης Ναρκωτικών & Αναβολικών, TOC, TN, Υδραργύρου, Σωματιδίων σε Υγρά & στον Αέρα, Πετρελαιοειδών/RGA-PIONA-SIMDIS, Ταχέως Προσδιορισμού Μικροβιακού Φορτίου aw, κλπ.).
 • Νανοτεχνολογία
 • (Ηλεκτρονική Μικροσκοπία SEM/TEM, Μικροσκοπία Σάρωσης Ακίδος AFM/STM, Nanoidentation, κλπ.).
 • Τεχνολογία Υλικών
 • (Atomic Layer Deposition-ALD systems, Auger Electron Spectroscopy-AES, X-ray Photoelectron Spectroscopy-XPS, Electron Spectroscopy for Chemical Analysis-ESCA, Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry-TOF-SIMS, Dynamic Secondary Ion Mass Spectrometry-D-SIMS, κλπ.).
 • Ειδικός Επιστημονικός Εξοπλισμός
 • (Όργανα Φυσιολογίας Φυτών – Φωτοσύνθεση, Φυλλική Επιφάνεια, Αισθητήρες, PAR & QUANTUM, Data Loggers, κλπ., Συσκευές Προσδιορισμού Σημείου Τήξης, Συσκευές Υπερήχων Καθαρισμού Σκευών, Sonochemistry, Θάλαμοι Ρυθμιζόμενων Κλιματικών Συνθηκών – Ανάπτυξης Φυτών / Θερμοκρασίας / Υγρασίας / Δονήσεων / Προσομοίωσης Υψομέτρου, κλπ., Αντιδραστήρες Παράλληλης Λειτουργίας, Εργαστηριακοί, Pilot Scale & Ημί – Παραγωγικοί, κλπ.).
 • Εξοπλισμός Μοριακής Βιολογίας
 • (Scanners, Micro Array, Elisa, κλπ.).
 • Δειγματοληψία
 • (Στερεών, Υγρών & Αερίων Δειγμάτων).
 • Προετοιμασία Δειγμάτων
 • (Περιστροφική Εξάτμηση Υπό Κενό, Παράλληλη Εξάτμηση, Παρασκευαστική Χρωμ/φία, Χρωμ/φία GPC, Αποστείρωση, Φυγοκέντρηση, Επώαση (Απλή και με CO2), Θέρμανση, Καύση, Εξάτμιση, Ανάδευση, Συμπύκνωση, Χώνευση Με Πίεση ή Με Μικροκύματα, Ζύγιση, Ξήρανση, Ξήρανση Με Ψεκασμό/Spray Drying, Σύντηξη, Άλεση, Ομογενοποίηση, Χώνευση (Stomacher), Διάσπαση Κυττάρων με υπέρηχους, κλπ.).
 • Θάλαμοι Βιολογικής Ασφαλείας
 • (Laminar Flow Cabinets).
 • Διατήρηση Δειγμάτων
 • (Ψύξη, Κατάψυξη έως και -860C).
 • Αναλώσιμα Για Όλα Τα Ανωτέρω Όργανα
 • (Στήλες & Λοιπά Αναλώσιμα Χρωματογραφίας, Φιαλίδια, Σύριγγες, Κυβέττες Φασματοφωτομετρίας, Καθοδικές Λυχνίες, Λυχνίες Δευτερίου, Αναλώσιμα Στοιχειακής Ανάλυσης, Πρότυπα Βαθμονόμησης, κλπ.).
 • Λογισμικά
 • (ειδικά λογισμικά επεξεργασίας αποτελεσμάτων, Κεντρικής διαχείρισης οργάνων, εργαστηρίων & αποτελεσμάτων (LIMS, 21 CFR part11, κλπ.)

Η επιμονή μας στην ποιότητα και η σημασία στην λεπτομέρεια, μας επιβάλλουν επίσημες, μακροχρόνιες και καλά οργανωμένες συνεργασίες με τους κορυφαίους & πλέον καταξιωμένους κατασκευαστές-Οίκους, όπως παρακάτω:

Newsletter

Εγγραφείτε στην Mailing List της Hellamco και ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της.
Η HELLAMCO A.E. θα επεξεργασθεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το σκοπό της επικοινωνίας και ενημέρωσής σας, δε θα τα διαβιβάσει σε τρίτους και θα τα διατηρήσει στη βάση δεδομένων της για 30 ημέρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου