ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Το δικό σας όφελος

Επιβεβαίωση της ποιότητας

 • Βελτιστοποίηση διαδικασιών & χαμηλό κόστος χρήσης.
 • Συμμετοχή & ενεργοποίηση του εμπλεκόμενου προσωπικού για την τήρηση των διαδικασιών.
 • Μειωμένο κόστος παρακολούθησης της παραγωγής, της δειγματοληψίας και των δοκιμών.

Συμμόρφωση με τις επίσημες διαδικασίες για την κάλυψη ειδικών απαιτήσεων ανάλυσης

 • Διενέργεια αξιολογήσεων με πρότυπες (Standard) διαδικασίες που εφαρμόζονται στους περισσότερους τομείς εφαρμογών.
 • Βεβαιότητα για την συμμόρφωση με τις οδηγίες & τις απαιτήσεις των φορέων ελέγχου (π.χ: ΕΟΦ, ΕΦΕΤ, ΕΣΥΔ).
 • Λειτουργική ικανότητα & μεγαλύτερη απόδοση μέσω άμεσης εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας και εκπαίδευσης των χρηστών από εξειδικευμένο & άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Ακρίβεια = H πηγή της επιτυχίας σας

 • Εξειδικευμένες διαδικασίες ελέγχου ορθής λειτουργίας & διακρίβωσης παρέχουν ακριβή, αξιόπιστα και ιχνηλάσιμα αποτελέσματα.
 • Αυξημένη κερδοφορία με χαμηλό κόστος παραγωγής, λόγω βελτιωμένων αποτελεσμάτων, σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, έρευνας & παραγωγής.
 • Ποσοτική ερμηνεία των αβεβαιοτήτων των μετρήσεων οδηγεί σε βελτιστοποίηση των ορίων λειτουργίας.

Προληπτική συντήρηση για την προστασία της επένδυσής σας

 • Η τακτική προληπτική συντήρηση επιτυγχάνει έλεγχο του κόστους χρήσης, επέκταση του χρόνου ζωής, εκτεταμένη παραγωγική ικανότητα & μειωμένο χρόνο εκτός λειτουργίας του εξοπλισμού σας.
 • Η σωστή και εκτεταμένη εκπαίδευση του χειριστή εξασφαλίζει παραγωγικό και ασφαλή εξοπλισμό.

Οι ανάγκες που προκύπτουν για τα εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας (QC) & Έρευνας (R&D), από τους κανονισμούς πιστοποίησης & διακρίβωσης (διεθνείς, κρατικούς, κλπ.), μαζί με το στόχο για προϊόντα υψηλής ποιότητας και ιχνηλάσιμα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων, έχουν ως συνέπεια την απαίτηση ότι: η προμήθεια οποιουδήποτε αναλυτικού οργάνου ή οργάνου μέτρησης, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικά έγγραφα, που θα καταδεικνύουν όλη την πορεία της σωστής προμήθειας, εγκατάστασης, ορθής λειτουργίας και διακρίβωσης του οργάνου.

Η HELLAMCO, σύμμαχος στη διαχείριση του συστήματος ποιότητας των πελατών της, συμβάλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις παραπάνω σύγχρονες απαιτήσεις, καλύπτοντας με το επιστημονικό δυναμικό και τις διαδικασίες που διαθέτει, τις ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και τη συμμόρφωση με τα συστήματα ποιότητας. Έχουμε δε δημιουργήσει ειδικό τμήμα Μετρολογίας και προσφέρουμε άμεσα όλες τις Μετρολογικές υπηρεσίες που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση

Newsletter

Εγγραφείτε στην Mailing List της Hellamco και ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της.
Η HELLAMCO A.E. θα επεξεργασθεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το σκοπό της επικοινωνίας και ενημέρωσής σας, δε θα τα διαβιβάσει σε τρίτους και θα τα διατηρήσει στη βάση δεδομένων της για 30 ημέρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου