ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Συμβόλαια Συντήρησης

Για τους πελάτες μας που απαιτούν μεγάλη διαθεσιμότητα και υψηλή απόδοση λειτουργίας, ώστε να αξιοποιείται στον μέγιστο βαθμό η επένδυση τους και μια από τις σημαντικότερες υπηρεσίες που προσφέρουμε, είναι τα Συμβόλαια Συντήρησης (Service-Level Agreement SLA). Τα συμβόλαια συντήρησης είναι ετήσιας διάρκειας και περιλαμβάνουν κα επιλογήν το κόστος προληπτικής συντήρησης, το κόστος τυχόν απαιτούμενων επισκευών / επιδιορθώσεων, το κόστος διακριβώσεων και εκπαίδευσης χειριστών. Εντούτοις υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής των, ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες και να συμπεριλαμβάνουν επίσης διακριβώσεις και πιστοποιήσεις σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας ISO που ακολουθείτε, ανάπτυξη μεθόδων κλπ. Τα άμεσα αναγνωρίσιμα πλεονεκτήματα των συμβολαίων συντήρησης είναι τα ακόλουθα:

  1. Άμεση Τηλεφωνική υποστήριξη εντός 2 ωρών.
  2. On-site υποστήριξη εντός 48 ωρών για Αθήνα και Θεσσαλονίκη και εντός 72 ωρών για περιοχές σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χλμ. από τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας.
  3. Έκπτωση έως 15% επί της αξίας των ανταλλακτικών και αναλωσίμων που τυχόν θα απαιτηθούν.
  4. Έκπτωση έως 35% στην ωριαία χρέωση για επισκέψεις πέραν των καλυπτόμενων από το Συμβόλαιο Συντήρησης.
  5. Το άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό της εταιρίας σε συνδυασμό με το μεγάλο εύρος των ανταλλακτικών που βρίσκονται στο stock της εταιρίας μας, εξασφαλίζουν τη γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος παρουσιαστεί.
  6. Άμεση ενημέρωση για νέες εκδόσεις του λογισμικού με προαιρετική δυνατότητα αναβάθμισης του στην τελευταία έκδοση με μειωμένο κόστος. Δεν καλύπτεται από το συμβόλαιο το κόστος αναβάθμισης του hardware που πιθανόν να χρειαστεί.
  7. Έκπτωση έως 35% για Βαθμονόμηση και Πιστοποίηση των συστημάτων σας. Σε περίπτωση που το σύστημα είναι εντός εγγύησης, παρέχεται δωρεάν η επαναδιαπίστευση του συστήματος όταν η αρχική Πιστοποίηση αποτύχει.
  8. Το σύστημα ποιότητας της εταιρίας διασφαλίζει την ύπαρξη αρχείων προληπτικής συντήρησης για τα συστήματα που προμηθεύει ούτως ώστε ο πελάτης να ενημερώνεται έγκαιρα για την επόμενη προληπτική συντήρηση. Έτσι το σύστημα βρίσκεται πάντα σε βέλτιστη κατάσταση και μειώνονται δραστικά οι νεκροί χρόνοι (down-times) του συστήματος.
  9. Προαιρετική δυνατότητα υποστήριξης και για θέματα εφαρμογών που σας ενδιαφέρουν.

Η εφαρμογή του συμβολαίου προϋποθέτει ότι οι συνδέσεις, εγκατάσταση, λειτουργία, χειρισμός κλπ. του συστήματος γίνονται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του κατασκευαστή και η πρόσβαση στο όργανο γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Hellamco. Ενδιαφέρεστε να προσαρμόσουμε μια πρόταση συμβολαίου συντήρησης στις ανάγκες σας? Φόρμα Τεχνικής Υποστήριξης

Newsletter

Εγγραφείτε στην Mailing List της Hellamco και ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της.
Η HELLAMCO A.E. θα επεξεργασθεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το σκοπό της επικοινωνίας και ενημέρωσής σας, δε θα τα διαβιβάσει σε τρίτους και θα τα διατηρήσει στη βάση δεδομένων της για 30 ημέρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου