ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Οι Δικές μας Υπηρεσίες Υποστήριξης

Ο τομέας των παρεχόμενων υπηρεσιών πριν & μετά την πώληση, είναι εξαιρετικά σημαντικός για την εταιρεία μας. Απόδειξη αυτών είναι ότι πρώτοι εμείς, από το 1991, επενδύσαμε και επενδύουμε συνεχώς στη δημιουργία & ανάπτυξη Τμήματος Υποστήριξης, από ειδικά εκπαιδευμένους & έμπειρους Χημικούς, Χημικούς Μηχανικούς, πέραν των κλασσικών ειδικοτήτων Ηλεκτρονικών & Μηχανικών, έτσι ώστε να καλύπτουμε αποτελεσματικά, οποιαδήποτε σχετική απαίτηση των εργαστηρίων-πελατών μας:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 • Μελέτη Αναγκών & Σχεδίαση Εργαστηρίων.
 • Συμβόλαια Συντήρησης Κάλυψης Βλαβών, Συντηρήσεων , Διακριβώσεων, κλπ.
 • Εγκατάσταση – Επισκευές.
 • Μετεγκατάσταση Εργαστηρίων.
 • Εκπαίδευση (Ατομική ή πολλών χειριστών σε σεμινάριο), καλυπτόμενη και από το κονδύλι ΛΑΕΚ.
 • Προληπτική Συντήρηση (Με κλήση ή καλυπτόμενη από Συμβόλαιο Συντήρησης).
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών (MethodDevelopment) σε συνεργασία και με εξειδικευμένες εταιρείες του εξωτερικού.
 • Τεχνική Υποστήριξη.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

 • Εξειδικευμένη υποστήριξη διαδικασιών επικύρωσης οργάνων & αναλυτικών μεθόδων.
 • Πρωτόκολλα επικύρωσης σύμφωνα με διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί από τους οίκους κατασκευής.
 • Συμβόλαια συντήρησης & αναβαθμίσεις λογισμικού.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕQ)

Αξιολόγηση Καταλληλότητας:

 • Σχεδιασμού & Προμηθευτή (DQ - Design Qualification).
 • Εγκατάστασης (IQ - Installation Qualification).
 • ΟρθήςΛειτουργίας (OQ - Operation Qualification).
 • Επίδοσης (PQ - Performance Qualification).
 • ΟρθήςΛειτουργίας & ΕπιβεβαίωσηςΕπίδοσης (OQ/PV).
 • Συντήρησης – Διατήρησης (MQ- Maintenance Qualification).
 • Επαναξιολόγηση (RQ – Requalification ), εάν απαιτείται.

ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ

 • Διαδικασίες διακρίβωσης Διεθνώς αποδεκτές (FDA, κλπ.).
 • Έκδοση αποτελεσμάτων διακριβώσεων, απόλυτα σύμφωνων με το πρότυπο ISO 17025.
 • Πιστοποιητικά αποτελεσμάτων σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας ISO 9001.

Το Εργαστήριο Μετρολογίας της εταιρείας μας είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 από το ΕΣΥΔ.

Η εταιρεία μας, πιστή στην πολιτική παροχής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, έχει δημιουργήσει ειδικό Τομέα Μετρολογίας για να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα ελέγχων, επαλήθευσης ορθής λειτουργίας και διακριβώσεων των οργάνων που προμηθεύει. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, EN 45501, ISO 17025, GLP, GMP, κλπ. Το Εργαστήριο Μετρολογίας της εταιρείας μας είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 από το ΕΣΥΔ, αποκλειστικά για διακριβώσεις ζυγών. Ειδικότερα, παρέχονται υπηρεσίες δοκιμών/διακριβώσεων για:

 • Ζυγούς & Ζυγιστικά Συστήματα (Με έκδοση πιστοποιητικού ISO17025)
 • Φωτόμετρα & Φασματοφωτόμετρα
 • Όργανα Μέτρησης Όγκου
 • Όργανα Μέτρησης Βιοφωταύγειας
 • Θερμόμετρα
 • Θαλάμους Σταθερών Συνθηκών
 • Κλιβάνους, Φούρνους
 • Μετρητές Σωματιδίων
 • Πυκνόμετρα
 • Διαθλασίμετρα
 • Συσκευές Διαλυτοποίησης
 • ΡΗ-μετρα, Αγωγιμόμετρα, κ.α.

Ο κατάλογος των καλυπτόμενων οργάνων διευρύνεται συνεχώς και για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση, είμαστε στην διάθεσή σας και παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας: Εργαστήριο Μετρολογίας metrology@hellamco.gr

 

Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση

 

Newsletter

Εγγραφείτε στην Mailing List της Hellamco και ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της.
Η HELLAMCO A.E. θα επεξεργασθεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το σκοπό της επικοινωνίας και ενημέρωσής σας, δε θα τα διαβιβάσει σε τρίτους και θα τα διατηρήσει στη βάση δεδομένων της για 30 ημέρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου