4/12/2023

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (QC) και ΕΡΕΥΝΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (R&D)

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ:

Προσδιορισμός-ανίχνευση MOSH/MOAH
(Mineral Oil Saturated Hydrocarbons/Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons)
βασισμένος σε Υγρή Αέρια χρωματογραφία, σύμφωνα
με τα όρια που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων
(<2 mg/kg ΜΟΑΗ).


• Διαχωρισμός (βιομηχανικής κλίμακας) των MOSH/MOAH
από το ελαιόλαδο 
σε ποσοστό <1 mg/kg ΜΟΑΗ,
μείωση της συγκέντρωσηςτων MOSH, μείωση της συγκέντρωσης
των καρκινογόνων ενώσεων όπως 3-MCPD και Γλυκιδυλεστέρων.

• Ταυτοποίηση ελαιόλαδου,
αυθεντικότητα και έλεγχος πτητικών οργανοληπτικών ιδιοτήτων
(Σύστημα GC-IMS).

• Οι συνήθεις έλεγχοι ανίχνευσης φυτοφαρμάκων, μέτρησης Κ, κ.λπ.

Newsletter

Εγγραφείτε στην Mailing List της Hellamco και ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της.
Η HELLAMCO A.E. θα επεξεργασθεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το σκοπό της επικοινωνίας και ενημέρωσής σας, δε θα τα διαβιβάσει σε τρίτους και θα τα διατηρήσει στη βάση δεδομένων της για 30 ημέρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου